CalitateAtat societatea, cat si personalul angajat dispun de autorizatii I.S.C.I.R. - TUV AUSTRIA pentru o gama larga de lucrari in domeniul industrial (cazane de abur, cuptoare tehnologice, recipienti si conducte pentru fluide sub presiune).


Societate agreata ECOVADIS - CSR - corporate sustanability rating.Obiectivele strategice principale

Mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de management al calitatii conform cerintelor standardului de referinta SR EN ISO 9001:2001.

  • Intelegerea necesitatilor si asteptarilor actuale si de perspectiva ale clientilor pentru a desfasura activitatile din organizatie in intampinarea acestora.
  • Instruirea si motivarea angajatilor pentru imbunatatirea continua a performantelor profesionale.

Pentru atingerea acestor obiective si asigurarea continuitatii functionarii si perfectionarii sistemului de management al calitatii tuturor angajatilor le revine obligatia de serviciu de a-si insusi si a aplica fara nici o derogare prevederile documentelor sistemului de management al calitatii si de a transpune in viata principiul nostru in afaceri care pozitioneaza clientul in centrul atentiei tuturor activitatilor. imbunatatirea calitatii este responsabilitatea fiecarui angajat.